The Rare Malt
Your Cart

農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Nama Genshu Haru No Shiboritate Origarami

農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Nama Genshu Haru No Shiboritate Origarami
Sold Out
農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Nama Genshu Haru No Shiboritate Origarami
Details
OriginJapan
RegionIshikawa
ShuzoNoguchi Naohiko Sake Institute
MeigaraNoguchi Naohiko
Sake Grade-
Sake RiceGohyakumangoku
Seimai Buai (Rice-polishing Ratio)-
Sake Meter Value-
Acidity-
ABV19.00%
Volume720ml