The Rare Malt
Your Cart

風の森 Kaze no Mori Junmai Muroka Nama Genshu Aiyama 807

風の森 Kaze no Mori Junmai Muroka Nama Genshu Aiyama 807
Sold Out
風の森 Kaze no Mori Junmai Muroka Nama Genshu Aiyama 807
$0.00
  • Stock: Sold Out
Details
OriginJapan
RegionNara
ShuzoYucho Sake Co., Ltd
MeigaraKaze no Mori
Sake GradeJunmai
Sake RiceAiyama
Seimai Buai (Rice-polishing Ratio)80%
Sake Meter Value-
Acidity-
ABV16.00%
Volume720ml